Therapie

Hoe kan ik mijn projecten realiseren in plaats van uitstellen of mezelf te sabotteren?

Hoe ontwikkel ik een liefdevolle relatie met mijn vrouwelijk lichaam?

Hoe kan ik meer leven vanuit mijn ritme zodat ik mezelf niet langer voorbij loop?

Alle antwoorden op je vragen zijn reeds aanwezig in jezelf! Alleen vergeet je misschien om naar je innerlijke stem te luisteren omdat je druk bezig bent en geen tijd neemt om te voelen of het nog klopt voor jou. Misschien heb je nooit geleerd om naar je eigen stem te luisteren en heb je je werkelijke behoeften verwaarloosd.

Je lichaam kan dan signalen geven zoals stress, prikkelbaarheid of andere klachten. Door naar je klachten en naar je intuïtie te luisteren kan je evolueren naar een manier van leven die beter past bij jouw ritme en jouw behoeften zodat je leven opnieuw gaat stromen.

Individuele psychotherapie, psycho-energetische coaching en technieken uit de kundaliniyoga zijn een effectieve combinatie om je dichter bij je kern te brengen. Je pure kern is een oneindige bron van wijsheid en creativiteit die steeds aanwezig is en onschendbaar is. Coaching naar vrouwelijk leiderschap helpt om je te identificeren met dit pure Zijn, en je minder te identificeren met je beperkte persoontje en de rollen in je leven. Dit vormt een stabiele basis voor meer vreugde die onafhankelijk is van je levensomstandigheden.

Via therapie kom je thuis bij jezelf door jezelf te horen spreken, je lichaam en je emoties te voelen en opnieuw naar je intuïtie te luisteren. Je krijgt tools aangereikt om je zelfhelend vermogen te versterken en om evenwichtig te leven. Na een coachingstraject ervaar je meer heelheid en innerlijke kracht. Je wordt opnieuw bewust van wat echt telt voor jou en je vindt de moed om dit neer te zetten in je leven.

Coaching naar vrouwelijk leiderschap is groeien naar:
  • Zelfacceptatie en zelfcompassie
  • Body-awareness en inzetten van je vrouwelijke natuur als kracht
  • Een ondersteunende mindset en je intuïtie als krachtbron
  • Een sterke visie vanuit jouw waarden en bezieling
  • Mindful en bewust leven en communiceren
  • Scheppend leven vanuit verbondenheid met jouw spirituele essentie
  • Stroming in je community en in je projecten
  • Leven vanuit een open hart en anderen vleugels kunnen geven

En als we ons eigen licht laten schijnen,
geven we anderen onbewust toestemming hetzelfde te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van onze eigen angst,
bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.
Marianne Williamson

Corinne brengt je dichter bij jezelf via een heel mooie combinatie van gesprek en je te laten doorvoelen wat aanwezig is. Zo wordt helder hoe je de regie van je leven weer in eigen handen kan nemen!

Wat kan je verwachten?

Iedere vrouw is uniek en ieder coachingstraject is uniek. We werken op je krachten en op je uitdagingen, zodat jij de tocht van de heldin met meer vertrouwen kan gaan. Diep luisteren wordt afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen. Er is ruimte voor stilte, om emoties te doorvoelen en subtieler te gaan voelen wat jou echt voedt. Archetypische verhalen, rituelen, mindfulness- en lichaamsgerichte oefeningen kunnen een diepere laag ontvouwen en hulpbronnen vormen. Samen de natuur intrekken kan ook, om te vertragen, te verstillen en te herbronnen.

We bekijken waar jij nu bent op jouw levenspad en wat je nodig hebt om een volgende stap te kunnen zetten. Je krijgt hierbij mijn volle aandacht en ondersteuning.

Wanneer kan je bij mij terecht?

Als psychotherapeute en psycho-energetisch coach heb ik me verdiept in het begeleiden van vrouwen met burn-out klachten, perfectionisme en zelfkritiek, overmatige schuld- of schaamtegevoelens, hoogsensitiviteit (HSP) en buitenzintuiglijke waarnemingen. Vrouwen die worstelen met hun zelfbeeld of met hun lichaam zijn welkom om te groeien naar meer zelfzorg en zelfcompassie. Mijn aanpak is helend voor onvoldoende bemoederde dochters.

Ik coach jou graag wanneer je in een transitieperiode zit in je leven, een overgang naar een nieuwe fase. Vooral wanneer dit loslaten van je “oude ik” gepaard gaat met weerstand, verlies en rouw, is het welkom om je te laten ondersteunen. Gerichte lichaamsoefeningen, relaxatie en rituelen helpen om los te laten en het nieuwe te ont-moeten.

It’s easier to work at being better than you are
than to be who you are
Marion Woodman